Оформяне на гроб София област гробищни паркове
〸 【 тел:02 870 56 57 GSM: 0882 528 970 GSM: 0879 856 057 】〸
email: pametnic_com@abv.bg

www.catalog-pametnici.eu

Въпроси на които предстои да отговаряме

Мраморни паметници , Надгробни паметници , Мраморни плочи , Модели надгробни паметници, Оформяне на гроб, Паметници ,Цялостно аранжиране на гробно място

Галерия Надгробни паметници


Оформяне на гроб вариант No1

Цена 850.00лв

Оформяне на гроб вариант No2

Цена 900.00лв

Оформяне на гроб вариант No3

Цена 1190.00лв

Оформяне на гроб вариант No4

Цена = 970.00лв

Оформяне на гроб вариант No5

Цена = 1200.00лв

Оформяне на гроб вариант No6

Цена =


Страница с модели за надгробни паметници цени

Оформяне на гроб вариант 1 с паметници модел No14 80/50/6см

Размер на паметник за гроб : 80/50/6см

Оформление на гроб с паметници Модел No14

  Оформяне на гроб вариант 1,
         София гробищни паркове Централен, Бакърена фабрика, Малашевци,Модели за надгробни паметници цени .
      Изработка на надгробни паметници модел No14 за гроб

Цена = 850.00лв за София обалст гробищни паркове

 • 1.Надгробен паметник от мрамор модел No14 с размер 80/50/6см от нашия сайт
 • 2.Постамент/Подложка на надгробния паметник/ от мрамор с размер 100/20/6
 • 3.Снимка черно бяла елипса с борд и златен кант 9/11см
 • 4.Надписи:
 • Имена: Димитър Иванов Стоянов
 • Години: 1928-2011
 • Общо брой символи до 30 знака.
 • 5.Рамка /Изработена от бяла мозайка бетон и арматура/
 • Основи /Пътеки / изработени от бетони и арматура
 • Монтаж на всичко изброено по-горе

Оформяне на гроб вариант 2 с паметници модел No2 80/60/6см

Размер на паметник за гроб : 80/60/6см

Оформление на гроб с паметници Модел No2

  Оформяне на гроб вариант 2 с паметници модел No2 80/60/6см .
      Гробищен парк София област,Изработка на надгробни паметници модел No2

Цена = 900.00лв за София област гробищни паркове

 • 1. Надгробен паметник от мрамор модел No2 с размер 80/60/6см от нашия сайт
 • 2.Постамент за гроб /Подложка на надгробния паметник/ от мрамор с размер 100/20/6
 • 3.Снимка черно бяла елипса с борд и златен кант 9/11см
 • 4.Надписи:
 • Имена: Димитър Иванов Стоянов
 • Години: 1928-2011
 • Общо брой символи до 30 знака.
 • 5.Рамка за гроб /Изработена от бяла мозайка бетон и арматура/
 • Основи за гроб /Пътеки / изработени от бетони и арматура
 • Монтаж на всичко изброено по-горе

Оформяне на гроб вариант 3 с паметници модел No2 80/60/6см

Размер на паметник за гроб : 80/60/6см

Оформление на гроб с паметници Модел No2

  Оформяне на гроб вариант 2 с паметници модел No2 80/60/6см .
      Гробищен парк Централен, Бакърена фабрика, Малашевци,Изработка на надгробни паметници модел No2

Цена = 1190.00лв за София област гробищни паркове

 • 1.Надгробен паметник модел No2 от мрамор с размер 80/60/6см от нашия сайт
 • 2.Постамент за гроб /Подложка на надгробния паметник/ от мрамор с размер 100/20/6
 • 3.Снимка черно бяла елипса с борд и златен кант 9/11см
 • 4.Надписи:
 • Имена: Димитър Иванов Стоянов
 • Години: 1928-2011
 • Общо брой символи до 30 знака.
 • 5.Рамка за гроб /Изработена от бяла мозайка бетон и арматура/
 • 6.Основи за гроб /Пътеки / изработени от бетони и арматура
 • 7.Аранжиране с камъчета бяла мозайка /Насипва се гроба с пръст след което се прави замазка с бетон с дебелина 3см и отгоре се полагат белите камъчета/
 • 8.Ваза от мрамор за гроб
 • 9.Фенер изработен от мрамор за гроб
 • 10.Монтаж на всичко изброено по-горе

Оформяне на гроб вариант 4 с паметници модел No26 90/70/6см

Размер на паметник за гроб : 90/70/6см

Оформление на гроб с паметници Модел No26

  Модели за надгробни паметници цени .Изработка на надгробни паметници модел No4

Цена = 970.00лв за София област гробищни паркове

 • 1.Надгробен паметник от мрамор модел No26 с размер 90/70/6см от нашия сайт
 • 2.Постамент/Подложка на надгробния паметник/ от мрамор с размер 100/20/6
 • 3.Снимка черно бяла елипса с борд и златен кант 9/11см
 • 4.Надписи:
 • Имена: Димитър Иванов Стоянов
 • Години: 1928-2011
 • Общо брой символи до 30 знака.
 • 5.Рамка /Изработена от бяла мозайка бетон и арматура/
 • 6.Основи /Пътеки / изработени от бетони и арматура
 • 7.Монтаж на всичко изброено по-горе

Оформяне на гроб вариант 5 с паметници модел No34 90/70/6см

Размер на паметник за гроб : 90/70/6см

Оформление на гроб с паметници Модел No34

  Модели за надгробни паметници цени .Изработка на надгробни паметници модел No5

Цена = 1200.00лв за София облст гробищни паркове

 • 1.Надгробен паметник модел No34 от мрамор с размер 90/70/6см от нашия сайт
 • 2.Постамент/Подложка на надгробния паметник/ от мрамор с размер 100/20/6
 • 3.Снимка черно бяла елипса с борд и златен кант 9/11см
 • 4.Надписи:
 • Имена: Димитър Иванов Стоянов
 • Години: 1928-2011
 • Общо брой символи до 30 знака.
 • 5.Рамка /Изработена от бяла мозайка бетон и арматура/
 • Основи /Пътеки / изработени от бетони и арматура
 • Аранжиране с камъчета бяла мозайка /Насипва се гроба с пръст след което се прави замазка с бетон с дебелина 3см и отгоре се полагат белите камъчета/
 • Монтаж на всичко изброено по-горе

Модели за надгробни паметници цени за модел No6 90/80/6см

Размер: 90/80/6см

Модел No6

  Модели за надгробни паметници цени .Изработка на надгробни паметници модел No6